Illustrated law 2000

Photo prints. Random texts of the Swedish law are read in a subjective way and illustrated.

Brottsbalk (1962:700) 4 Kap.

Brottsbalk 9 Kap.

Djurskyddslag (1988:534)

Djurskyddslag (1988:534)

Fiskelag (1993:789)

Utlänningslag (1989:529) 4 kap.

Radio- och TV-lag (1996:844) 1 kap.

Djurskyddsförordning (1988:539)

Lag(1944:133) om kastrering

Jordabalk 14 kap.

Lag (1992:1327) om leksakers säkerhet

Lag (1992:1327) om leksakers säkerhet

Skollag(1985:1100) 4 kap.

Yttrandefrihetsgrundlagen 2 kap.

Regeringsformen 2 kap.

Lag (1938:121) om hittegods

Jordabalk (1970:994)

Föräldrabalk (1949:381) 6 kap.

Rättegångsbalk 36 kap.

Lag(1984:1140) om insemination

Socialtjänstlag (1980:620)

Brottsbalk (1962:700) 16 kap.

Marknadsföringslag (1995:450)

Äktenskapsbalk 1 kap.

Livsmedelsförordning (1971:807) 6 kap.

Äktenskapsbalk 4 kap.

View more projects
contact: info@carincarlsson.se | website by Carl-Johan Elger